Menu Zamknij

Zmiany w regulaminie.

Pierwszy turniej za nami, jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Dlatego więc, postanowiliśmy wprowadzić drobne zmiany w regulaminie.

– Brak obowiązku wypełniania formularza zgłoszeniowego przed konkursem.
Od teraz wystarczy wysłać powtórki – 0 zbędnych formalności. 😉

– Brak dodatkowych 10 pkt za udział w konkursie.
– W przypadku gdy w wiadomości z powtórkami zostaną błędnie poda dane, od poprawnego wyniku odejmowana będzie różnica pomiędzy pkt w wiadomości a pkt w powtórce. Krótko mówiąc jak uzyskaliśmy 100 pkt, a w wiadomości podamy 120 pkt. To od 100 pkt odejmujemy 20 co daje nam 80 pkt.