Zaznacz stronę

W tym artykule prezentujemy tabelkę przewidywanych kar za użycie gibbona w pojedynczym skoku, który zostanie wysłany na nasz konkurs. W związku z powyższym, skoki z gibbonem nie będą od teraz poddawane dyskwalifikacji.

Kary zostały obliczone w sposób następujący:

  1. Jeśli różnica pomiędzy rekordem świata bez gibbona a rekordem świata z gibbonem nie przekracza 1 metra, wtedy kara punktowa wynosi dokładnie tyle ile 1m na danej skoczni. (np. Bad Mitterndorf HS200, rekord świata bez gibbona – 224.08m Bartek Winczaszek, rekord świata z gibbonem – 224.11m Heikki Haikonen, a 1 metr na tej skoczni to 1.2pkt)
  2. Jeśli różnica pomiędzy rekordem świata bez gibbona a rekordem świata z gibbonem przekracza 1 metr, wtedy kara za gibbona to (rekord świata z gibbonem – rekord świata bez gibbona) * (wartość punktowa 1 metra na danej skoczni) [słownie: różnica pomiędzy rekordem świata z gibbonem a bez gibbona, przemnożona przez 1 metr na danym obiekcie], wartość ta jest zaokrąglana w górę (przykład: Lillehammer HS138, rekord świata z gibbonem – 152.33m Heikki Haikonen, rekord świata bez gibbona – 151.14m Jakub Kwiatkowski, a więc mamy (152.33-151.14) * (1.8) = 1.19*1.8 = 2.142 pkt, co po zaokrągleniu w górę daje 2.2pkt)

Głównym motywem wprowadzenia tych przeliczników jest fakt, że skok z gibbonem może powstać przypadkowo, stąd uznaliśmy, że zamiast dyskwalifikować za przypadkowego (bądź nie) gibbona w znakomitym skoku, można wyrównać szanse, a nawet sprawić, że być może skakanie z gibbonem gdzieniegdzie nie będzie zwyczajnie opłacalne.

Prekursorem tej techniki najprawdopodobniej był Dominik Miny z Austrii, który, co ciekawe, skoki z gibbonem oddawał przypadkowo – jednak jego rekordy były na tyle imponujące, że jego styl odbicia znalazł kolejnych naśladowców. Najbardziej zyskali na tym Maciej Sylwestrzuk z Polski, który ma obecnie na koncie aż 14 rekordów Polski na 24 skocznie oraz Heikki Haikonen, który ma obecnie aż 19 rekordów świata na 24 skocznie. (w klasyfikacji rekordów offline)

No dobrze. Ale czym właściwie jest ten gibbon? Jako gibbon definiujemy każdy nienaturalny ruch skoczka błyskawicznie po wyjściu z progu, który charakteryzuje się ruchem ciała w tył i przód, w bardzo krótkich odstępach czasowych. Za takie skoki (bez względu na to, czy to był lekki, czy mocny gibbon) będziemy przydzielać następujące kary na zadanych skoczniach, które prezentujemy w tabelce poniżej:

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego skoku, czy był on oddany z gibbonem, czy nie, można wysłać powtórki za pośrednictwem Discorda przed wysłaniem powtórek do weryfikacji jednemu z członków administracji (Tom, wojti2, Lukasoff). 

Uwaga – kary będą aktualizowane, jeśli zmianie ulegnie rekord świata z gibbonem bądź bez gibbona, jednakże reguła karania będzie taka sama jak w podpunktach 1 i 2.